Algemene voorwaarden

Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij CORPUS bezoeken.

1. Algemeen 

De bezoeker betreedt CORPUS op eigen risico. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wij verzoeken de bezoekers dringend onze theaters en decorstukken te respecteren. Wij verzoeken de bezoeker vriendelijk doch dringend afval in de aanwezige afvalemmers te deponeren. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen uit CORPUS. In een dergelijk voorkomend geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling. 

2. Toegang 

Het is alleen mogelijk CORPUS te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf in CORPUS goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dag van afgifte (met uitzondering van abonnementen en kaarten verkocht door derden) en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van CORPUS. CORPUS hanteert een adviesleeftijd van 6 jaar en ouder. (zie verder punt 16 voor regels met betrekking tot begeleiding van kinderen). Op last van de brandweer zijn buggy's en kinderwagens niet toegestaan in de 'reis door de mens' binnen CORPUS. Een baby in een draagzak is wel toegestaan. CORPUS behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren. 

3. Veiligheid 

Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het een ieder ten strengste verboden zich in de technische ruimte te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte alleen voor personeel toegankelijk is. Bezoekers mogen niet onder de platformen komen. CORPUS is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan persoonlijke bezittingen, kleding en/of lichaamsdelen. 

4. Meegebrachte artikelen 

Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Het gebruik van ballen en andere speelattributen is alleen toegestaan buiten CORPUS. Ballonnen zijn verboden binnen CORPUS. Radio's en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen, m.u.v. rolstoelen, zijn in CORPUS niet toegestaan. 

5. (Huis)dieren 

(Huis)dieren worden niet toegelaten in CORPUS. Dit in verband met de veiligheid van zowel de (huis)dieren als de bezoekers van CORPUS. CORPUS biedt geen opvang voor de (huis)dieren. Assistentiehonden zijn wel toegestaan bij CORPUS, mits dit vooraf is aangegeven.

6. Kleding en schoeisel 

Binnen CORPUS is het voor mannen, vrouwen en kinderen verplicht een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel te dragen. 

7. Fotograferen en filmen 

Het is niet toegestaan in de 'reis door de mens' te fotograferen of filmen. In 'mijn CORPUS' is het toegestaan te fotograferen, echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van CORPUS vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. CORPUS behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken. 

8. Attracties 

CORPUS is zo ontworpen dat niet ieder onderdeel een groot aantal gasten tegelijkertijd kan ontvangen. Het is hierdoor mogelijk dat, bij grote drukte, niet ieder onderdeel van 'mijn CORPUS' kan worden bezocht. CORPUS is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling. De 'reis door de mens' wordt aangestuurd door verschillende technieken. Het kan voorkomen dat er door een storing in de techniek vertragingen ontstaan. CORPUS geeft geen restitutie op de entreeprijs bij vertragingen. 

9. Schade 

CORPUS wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij de receptie te melden voordat de bezoeker CORPUS verlaat. 

10. Aansprakelijkheid 

Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan CORPUS, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. CORPUS accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet van CORPUS of van één van onze medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij aan CORPUS in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover CORPUS, met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt. 

11. Promotie en verkoop 

Promotie of verkoop van diensten en/of producten binnen CORPUS, op het terrein van CORPUS of de toegangsweg is niet toegestaan zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming van de Directie van CORPUS is gevraagd. 

12. Parkeren 

De parkeerplaatsen binnen CORPUS en op het terrein van CORPUS behoren toe aan CORPUS. Er kan binnen de openingstijden van CORPUS gebruik worden gemaakt van de parkeerplekken mits de inzittende van de auto een entreebewijs koopt voor CORPUS. Bezoekers betalen een vast bedrag per auto. Een parkeerkaart kost €7,50 en is vier uur geldig vanaf het moment dat de auto de parkeerplaats op rijdt. Mocht de bezoeker minder dan vier uur gebruik maken van de parkeerplek, dan ontvangt hij geen reductie op de parkeerkosten of entreekosten. Mochten alle parkeerplaatsen binnen CORPUS en op het terrein van CORPUS bezet zijn dan dient de bezoeker een andere parkeerplaats te zoeken. De kosten voor deze parkeerplaats kunnen niet verhaald worden op CORPUS. CORPUS garandeert niet dat er te allen tijde een parkeerplaats vrij is. 

13. Roken 

Er mag binnen CORPUS niet gerookt worden. In het kader van de 'rookvrije generatie' is het ook niet toegestaan op het voorplein of in de parkeergarage te roken.

14. Horeca

Voor horecaleveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar. Tijdens de ‘reis door de mens’ is eten of drinken verboden. 

15. Toiletgebruik 

Tijdens de 55 minuten durende 'reis door de mens' kan geen gebruik gemaakt worden van het toilet. Wij raden u aan om het toilet voor aanvang van 'de reis door de mens' te bezoeken. Indien u in het bezit bent van de voorrangskaart van SPKS (Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal) krijgt u bij de toiletten in CORPUS voorrang. 

16. Kinderen en begeleiding 

Kinderen tot en met 14 jaar oud dienen begeleid te worden door minimaal één volwassenen begeleider. Wanneer een kind de 'reis door de mens' onderbreekt, dient de begeleider – eventueel samen met andere, anders onbegeleide kinderen - de 'reis door de mens' ook te verlaten. CORPUS geeft in dit geval geen restitutie. Het is niet mogelijk de 'reis door de mens' af te breken en vervolgens weer te hervatten. 

17. Bestellen van tickets en wijzigingen in de boeking (online) 

Wij adviseren om tickets online te kopen. Door de grote belangstelling voor CORPUS, kan het voorkomen dat tickets voor een bepaalde dag zijn uitverkocht. Online gekochte tickets kunnen tot 48 uur van tevoren worden omgeboekt naar een andere datum en/of tijd (onder voorbehoud van beschikbaarheid). Aankondigingen van nieuwe (kortings)acties zijn geen grond voor restitutie. 

18. Bestellen van tickets en wijzigingen in de boeking (telefonisch) 

Tickets kunnen gereserveerd worden door contact op te nemen met de Afdeling Reserveringen van CORPUS. Groepsreserveringen van meerdere starttijden (meer dan 16 personen) kunt u tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor bezoekdatum annuleren. Mocht u aanzienlijke wijzigingen in de aantallen verwachten dan kunnen deze tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor bezoekdatum eveneens telefonisch worden doorgeven aan de Afdeling Reserveringen van CORPUS. Na deze termijn is annulering of het verminderen van de aantallen – behoudens het onderstaande – niet mogelijk. Tot uiterlijk 3 kalenderdagen voor bezoekdatum kunt u wijzigingen tot een maximum van -/- 10% van de geboekte aantallen doorgeven aan de Afdeling Reserveringen. Met het maken van een reservering en bevestiging hiervan door CORPUS verplicht u zich tot afname van de entreebewijzen voor de gereserveerde tijdsloten. 

19. Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren. 

Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers kan CORPUS geen geld teruggeven. Mocht u na reservering te laat of niet arriveren voor de ‘reis door de mens’, dan ontvangt u geen restitutie van de toegangsprijs of enige andere vorm van vergoeding. Wij verzoeken u daarom om u uiterlijk 20 minuten voor de starttijd van uw ‘reis door de mens’ te melden bij de ticketbalie. 

In de volgende gevallen geven wij geen geld terug of enige andere vorm van vergoeding: 
• Bij ziekte of afwezigheid. 
• Wanneer uw verwachtingen van CORPUS niet overeenstemmen met de belevenis. 
• Wanneer er vertraging is opgelopen. 
• Wanneer 1 of een aantal van de games zijn uitgevallen. 
• Wanneer u onwel wordt. 
• Bij verlies of diefstal van het toegangsbewijs. 
• In het geval dat de bezoeker het toegangsbewijs van een derde, anders dan van CORPUS, heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan CORPUS om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. 
• Wanneer het ticket is aangeschaft in combinatie met een evenement/congres in CORPUS en dit evenement/congres geen doorgang vindt. 
• Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. 

20. Rolstoelen 

CORPUS is rolstoel vriendelijk, echter, per ‘reis door de mens’ kan één bezoeker in een rolstoel mee. Op de platforms in de 'reis door de mens' passen geen rolstoelen groter dan een handrolstoel. CORPUS is in het bezit van twee rolstoelen waar vrij gebruik van kan worden gemaakt. Deze dienen vooraf telefonisch gereserveerd te worden. Ook wanneer u CORPUS met uw eigen rolstoel bezoekt, dient u dit ruim van tevoren door te geven aan de Afdeling Reserveringen van CORPUS. Wanneer u CORPUS in een rolstoel wilt bezoeken, kunt u alleen telefonisch tickets bestellen en niet via de website. 

De rolstoel moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Breedte: maximaal 75 cm (inclusief handgrepen) Lengte: maximaal 90 cm (inclusief wielen en voetsteunen) Een groep inclusief rolstoel, kan uit maximaal 14 personen bestaan. 

21. Hulphonden 

CORPUS 'reis door de mens' is toegankelijk voor assistentiehonden. Wij verzoeken u vriendelijk vooraf telefonisch door te geven dat u CORPUS met een assistentiehond wilt bezoeken, in verband met het reserveren van extra plekken. U kunt daarvoor telefonisch contact opnemen met de Afdeling Reserveringen van CORPUS via 071 751 02 00. In een gedeelte van de ‘reis door de mens' wordt u vervoerd per roltrap. CORPUS is bekend met de regelgeving betreft roltrapgebruik door assistentiehond. Voor het betreffende gedeelte zal u worden opgewacht door een hostess, welke u zal begeleiden naar de volgende ruimte.


Koop direct je tickets en beleef de 'reis door de mens'

Koop tickets

Volg ons op social media