Geschiedenis

CORPUS werd op 14 maart 2008 geopend door toenmalig koningin Beatrix en is natuurlijk niet zomaar tot stand gekomen. Tijdens de ontwerp- en ontwikkelfase van CORPUS hebben wij ons intensief laten begeleiden door een Medische Adviesraad en een Advisory Board. Dit team van, onder andere, medische specialisten heeft ervoor gezorgd dat alle informatie in CORPUS berust op correcte medische feiten en dat CORPUS is gebouwd in overeenstemming met de menselijke anatomie. Wij zijn hen bijzonder erkentelijk voor de hulp waarmee zij ons terzijde hebben gestaan en dit ook vandaag de dag nog steeds doen.